Välkommen till
Thulefastigheter AB

Thulefastigheter utvecklar, äger och förvaltar högkvalitativa fastigheter i Stockholmsområdet

Fastighetsskötseln handhas av Nytorget Fastigheter AB

Felanmälan görs till vardagar mellan kl. 08.00 och 16.00, 08-640 08 00
Jourservice vid akuta fel övrig tid, som kräver omedelbar åtgärd, 08-640 08 00
--> Det går dygnet runt att få hjälp via www.nytorget.se

Vid behov av låssmed kontakta Nybergs Lås AB (Jonas Ekroth), 08-673 27 34
Vid hyres- och förvaltningsfrågor kontakta Thulefastigheter AB, 08-555 199 00

Söker ni lokaler eller kompetens inom arkitektur, byggnation och rådgivning, besök www.thulefastighetsutveckling.se